Högre arbetslöshet trots högkonjunktur

Trots högkonjunktur och högvarv i den halländska industrin och nästan 3000 nya jobb nästa år kommer arbetslösheten att öka i Halland.

Det räknar länsarbetsnämnden med i sin prognos för 2007.

Inflyttningen till Halland är fortsatt hög och tidigare har de nyinflyttade tagit hand om de flesta nya jobben. Men nästa år blir det så många nya jobb att totalsiffran på människor utan arbete sjunker i länet.