Tydligare befäl över Halmstadpolitiken

Nu ska Halmstadborna få tydligare och snabbare besked när de har kontakt med byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det ger den borgerliga ledningen besked om.

Det nya borgerliga styret i Halmstad har gett de båda nämnderna i uppdrag att se över hur man kan bli bättre på att leva upp till medborgarnas krav på tydliga handläggningstider.

- Kontaktar man kommunen i olika typer av ärenden så ska man förvänta sig att få besked inom en viss tid, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (m).

Uppdraget om att få tydligare besked om vad man kan förvänta sig av nämnderna är en del i en ganska förändrad inriktning från det nya politiska styret i Halmstad.

Carl Fredrik Graf och hans allianskamrater vill ta ett tydligare befäl över Rådhuset och lyfter fler frågor för att snabba på beslutsprocessen.

- Det är ett uttryck för den politiska viljan, vi vill öka den politiska styrningen, säger Carl Fredrik Graf.

Det handlar om vilka stadsbyggnadsprojekt som ska prioriteras och om hur man så fort som möjligt kan komma till beslut i frågan om ett resecentrum.