Policy mot droger före bidrag

Föreningar som arbetar med ungdomar borde vara tvungna att skaffa sig en policy mot droger om de vill ha kommunalt bidrag.

Det tycker Beatrice Arvidsson som i flera år varit anställd av Varbergs kommun för att arbeta mot alkohol och droger.

Beatrice Arvidsson har arbetat i fyra år med att på olika sätt försöka få ungdomar att vänta längre innan de provar alkohol och andra droger.

Intresset har varit stort bland skolpersonal och föräldrar - men föreningarna har som sagt varit ointresserade - och därför tycker Beatrice Arvidsson att man borde ställa större krav på dem.

Däremot har Beatrice Andersson fått stor respons när hon visat lärare hur man kan ha värderingsövningar med eleverna, eller när hon varit ute på föräldramöten.

Så visar ju också PS-gymnasiets drogvaneundersökningar att eleverna börjar senare i dag och bland föräldrar finns det verkligen ett sug efter att få prata om alkohol och droger, menar Beatrice Andersson.