Förhandling ledde till fler fast anställda

Fler anställda och ekonomiskt skadestånd till flera medlemmar, det blev resultatet av den förhandling om vikariehanteringen på psykiatriska kliniken i Varberg som avgjordes på tisdagen.

Fackförbundet Kommunal hade krävt att flera anställda vid kliniken skulle tillsvidareanställas och stämde i slutet av mars arbetsgivaren för brott mot lagen om anställningsskydd.

Förhandlingen slutade med att tre medarbetare erbjuds fast anställning och övriga fackligt anslutna som ingick i stämningen får ekonomiskt skadestånd. Det skriver Hallands nyheter.

Facket hade krävt att sextio vikarier skulle fastanställas men förhandlingen inbegrep betydligt färre personer, bland annat därför att flera slutat och flera tillsvidareanställts tidigare under året.