Halmstad behöver mer vatten

Halmstads kommun letar efter en ny vattentäkt. Ett område som väckt intresse för att undersöka grundvatten är öster om Simlångsdalen i byarna Gyltige, Ryaberg och Bårared. Där får kommunen lov att göra provborrningar och pumpningar de närmaste åren efter beslut av länsstyrelsen.