SJ vill inte införa resegaranti

Det är svårt att tänka sig att SJ skulle införa samma typ av enkla resegaranti som exempelvis Hallandstrafiken har.
Det sa SJ:s verkställande direktör Jan Forsberg när han i torsdags färdades genom norra Halland i ett av de nya LINX-tåg som nyligen börjat trafikera Västkustbanan. SJ utreder som bäst hur man bättre ska hantera klagomål och reklamationer från försenade tågresenärer. Det slutliga förslaget väntas senare i höst.