Badstränderna hotas av klimatförändringarna

Framtidens klimatförändringar innebär långt allvarligare hot mot de populära badstränderna i Halland än vad man tidigare trott.

Stigande havsyta, kraftigare oväder och ökad nederbörd gör att dagens sandstränder hamnar under vatten, och att sanddynerna äts upp av havet.

Det är dags att börja agera för att rädda kustzonen och den bebyggelse som finns där. Därför ordnades en konferens i Tylösand på onsdagen kring hoten mot kusten i ett halländskt, svensk och europeiskt perspektiv.

- Stranderosionen är ett allvarligt hot, sade Elvin Ottosson från SGI, statens geotekniska institut.

För  Halmstads kommun är det av största vikt att bevara stränderna, med tanke på den betydelse de har för turismen och invånarnas välbefinnande.

- Vi får räkna med att en höjning av havnivån kommer att förändra strandens utseende, menar stadsträdgårdsmästare Eva-Lena Torudd.