Brand på psykavdelning utreds

Socialstyrelsen ska utreda två händelser som inträffat på en slutna rättspsykiatriska avdelningen på sjukhuset i Varberg.

I februari utlöstes ett brandlarm på en toalett på avdelningen. En patient hade låst in sig och tänt eld inne på toaletten. När personalen fick upp dörren var patienten medvetslös men fick inga bestående skador.

Den andra händelsen handlar om misstanke om att patienter utnyttjat en annan patient sexuellt. Fyra manliga patienter har polisanmälts. Den kvinnliga patienten har flyttats till annat sjukhus.

Händelserna har anmälts av sjukhusledningen enligt Lex Maria.