Regeringen ger bygglov på Årnäshalvön

Efter långdraget ärende om en byggrätt på Årnäshalvön avgjordes frågan igår av regeringen, som sa ja till att bygga nära stranden.
För många år sen fick den dåvarande tomtägaren först ett positivt svar från Varbergs kommun att bebygga tomten. Något som länstyrelsen 1998 sa nej till, eftersom tomten omfattades av strandskyddsbestämmelser. Efter att regeringen var av samma uppfattning gick tomtägaren vidare till Regeringsrätten och där tyckte man inte att det så kallad allmänintresset var tillräckligt stort för att neka tomtägaren att bygga. Men igår sa regeringen slutligen formellt ja till att ge dispens för att bygga ett fritidshus på tomten.