Vägverket får kritik av åkare i Halland

Många åkare är kritiska mot Vägverkets förslag till strängare regler för lastbils- och långtradartrafik. Vägverket vill förbjuda all trafik med lastbilar under helger och dra in trafiktillstånden för yrkesförare som inte följer trafikreglerna.
Vägverket vill införa de nya reglerna om inte olyckorna med tung trafik minskar. Åkarna menar att det ökade antalet olyckor inte beror på lastbilsförarna, utan på personbilarna. Christer Olsson, som är transportledare på CBC Åkeri i Varberg i många år säger att många personbilar inte tar nån hänsyn till den tunga trafiken och det är det problemet som Vägverket borde ta tag i.