Ringhals tre körs igång igen

Efter drygt tre veckors stopp körs kärnkraftreaktorn Ringhals 3 i gång igen på lördag. Reaktorn stoppades natten till den 14 november på grund av en brand i en transformator.

Från början beräknades intäktsbortfallet till 250 miljoner kronor. Men eftersom elpriset sjunkit den senaste tiden stannade intäktsbortfallet på 150 till 200 miljoner.

Branden i transformatorn startade på ett explosionsartat sätt och orsakade skador på de skyddsväggar av betong som omgav den. Reaktorn snabbstoppades automatiskt.

Hela transformatorn förstördes vid branden men en reservtransformator som fanns vid Forsmarks kärnkraftverk kunde transporteras till Ringhals.

Bortfallet har inte orsakat någon brist på el eftersom det har varit ovanligt varmt för årstiden. Det fanns också alternativ om produktionsbortfallet hade behövt ersättas.