Vårdval Halland införs till årsskiftet

Hallands alla invånare kommer i dagarna att få ett brev där de kan välja vilken vårdcentral de vill höra till.

Det är vårdval Halland som kommer att införas från den första januari.

I brevet kommer man att få ett förslag på en vårdcentral dit man tidigare gått. Om man vill tillhöra den behöver man inte göra någonting, men det är alltså fritt fram att välja en annan och då går den personliga hälso- och sjukvårdspengen dit.

Från nästa år får man föra fyra val per år om man så önskar.