Trafikbullerplan i Halmstad bör ses över

Det är dags att uppdatera trafikbullerplanen i Halmstad. Det tycker miljö- och hälsoskyddsnämnden, som redan inlett samtal med tekniska kontoret om att göra planen mer aktuell.

Fastighetsägare längs tungt trafikerade Nya Tylösandsvägen och Laholmsvägen har klagat och vill att kommunen ska bygga bullerplank, men det avvisar nämnden. Så mycket bullrar det inte. Men i stället bör alltså trafikbullerplanen i sin helhet ses över enligt miljöpolitikerna.