Ringhals bryter mot lagen

Kärnkraftsföretaget Ringhals i Varberg följer inte jämställdshetslagen.
Företaget har aldrig redovisat löneskillnader mellan anställda män och kvinnor trots att facket har påpekat att detta är en skyldighet enligt lagen. Nu har jämställdhetsombudsmannen Jämo satt hårt mot hårt. Ringhals får en vecka på sig, annars hotar vite. Sedan 1 januari förra året så måste alla större arbetsgivare varje år kartlägga skillnader i löner. Det ska ske i samarbete med facket och analysen av resultatet ska varje år redovisas i en särskild handlingsplan. Syftet är att utjämna löneskillnader, om sådana finns. Torsten Bohl, tillförordnad personalchef på Ringhals säger till P4 Radio Halland att det är ytterst olyckligt att det ser ut så här, men företaget inte har orkat med detta efter ett tufft och hårt halvår. Nu ska analysen prioriteras.