Många bussar underkänns

Nästan hälften, 46 procent, av de bussar som besiktigades under första halvåret i år underkändes och fick komma tillbaka för en ny kontroll. Det här visar statestik från bilprovningen.
Mellan 25-30 procent av bussarna fick underkänt i den särskilda brandtest för bussar som Svensk bilprovning införde den 1 december förra året. Bland bristerna märktes oljeläckage i motorrummet, fel i elsystem, dåliga kablar och avsaknad av brandsläckare. För dåliga bromsar gjorde att 26 procent av de besiktigade bussarna underkändes.