Skräpig strand i Trönninge

En privatperson i Trönninge utanför Halmstad undrar varför stranden i anslutning till samhället inte städas av kommunen.
I ett brev till kommunen skriver trönningebon att den soptunna som finns uppställd på stranden ofta är överfull och att skräpet då läggs utanför tunnan istället. Eftersom stranden nyttjas flitigt av dom boende i Trönninge, tycker brevskrivaren att kommunen borde underhålla den.