Anstaltspersonal friskat i landet

Personalen på anstalten i Halmstad är friskast i landet jämfört med sina kollegor på andra fängelser
Inom hela kriminalvården var sjukskrivningstalen för det första kvartalet i år 9 procent. I Halmstad var den siffran under 2 procent. Det visar siffror från kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet. Kriminalvårdsinspektör Gunnilla Dorf på fängelset i Halmstad tror att en förklaring till dom låga sjukskrivningstalen är att man jobbar mycket med personalutveckling och utbildning.