Naturbruksgymnasium huvudfråga på LRF-debatt

Naturbruksgymnasiet i Plönnninge och Munkagårdsskolan utanför Varberg måste drivas på regional nivå, inte av en enskild kommun. Det var var samtliga sex riksdagsledamöter eniga om då frågan igår var huvudämnet på LRF:s debatt om jord- och skogsbruksfrågorna.
Även Barn- och utbildningsnämnden i Varberg sa igår eftermiddag nej till att kommunen ska ta över Munkagårdsskolan från landstinget. Men tidigare har utbildningsnämnden i Halmstad sagt ja till att kommunen på sikt ska ta över driften av Plönninge naturbruksgymnasium. Vid debatten igår deltog alla pariter utom miljöpartiet.