Priset klart för arrendetomter

En segsliten tvist har avgjorts hur mycket det ska kosta att arrendera en tomt i Mellbystrand.
Ett 50-tal stugägare tyckte inte om den höjning som en medlare föreslagit med 2.800 kronor till 7.800 kronor om året. Markägaren och stugägarna har nu kommit överens om en höjning med 2.300 kronor - lite beroende på var tomten är belägen. Därmed behöver inte arrendenämnden ta ställning till ärendet