Var femte bilverkstad brister i miljöarbetet

Av de mindre bilverkstäderna i Kungsbacka kommun så har var femte verkstad sådana brister i sitt miljöarbete att de måste inspekteras igen. Det visar en granskning som miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort.
Vanligast är att det brister i hur verkstäderna förvarar flytande farligt avfall och kemikalier. Kemikalier som förvaras i rum med golvbrunn riskerar att läcka ut i avloppsnätet. Miljöskyddsinspektör Margreth Bergström skriver i sin rapport att många resonerar i termerna (att) "spilloljefaten har ju inte gått sönder på tio år - så varför skulle de göra det nu?"