Ehec är vanligare i boskap

Tarmsjukdomen ehec är betydligt vanligare hos nötkreatur än forskarna tidigare trott.

Tidigare trodde man att tarmsjukdomen ehec bara fanns hos ungefär en procent av slaktboskapen. Nu visar det sig att cirka tre procent bär på ehec.

- En stor del av ökningen går antagligen att förklara med bättre undersökningsmetoder, säger veterinärinspektör Elös Szanto på Jordbruksverket.

- En del av förklaringen kan också vara att ehec långsamt håller på att sprida sig.

Halland är i förhållande till befolkningsmängden det län som har flest fall av ehec.