Handbollskritik tillbakavisas av kommunen

Att handbollsklubben Drott går ut i Radio Halland och kritiserar den planerade utformningen av Arenahallen i Halsmtad är förvånande. Det tycker Tommy Hallén, fritidschef i kommunen.

Enligt Tommy Hallén kommer kritiken som en överaskning eftersom Drott tillsammans med övriga idrottsföreningar har en kontinuerlig dialog med kommunens representanter.

Drotts kritik handlar bland annat om att det bara finns en läktare längs ena långsidan och att publikkapaciteten är för låg för att det ska bli aktuellt med internationella matcher. Något Tommy Hallén menar kan lösas med en mobil läktare som rullas fram längs den andra långsidan när det ska spelas handbollsmatcher i hallen.