Uppror igen bland grisbönder

Nu tycks ett nytt grisuppror bryta ut igen. Två prissänkningar under hösten från slakterikoncernen Swedish Meats retar grisbönderna. Och senaste sänkningen kom dessutom när beslutet fattats om att Swedish Meats ska säljas.

- Swedish Meats sänker priset till grisproducenterna för att själv kunna behålla mer för att en sista gång kunna dela ut pengar till sina svenska ägare innan företaget blir finskt, säger Gun Ragnarsson ordförande för Swedish Meats i Halland.

Sänkningen av kilopriset med nästan en krona under hösten retar både Swedish Meats ägare och andra grisproducenter. Förra gången priserna sänktes bröt det så kallade grisupporet ut. Då såldes svenska grisar till tyska slakterier i stället för till svenska, eftersom tyskarna då betalade bättre.