Tågbullret kan stoppas i Kungsbacka

Åtta personer bosatta intill järnvägsstationen i Kungsbacka lanserar nu ett nytt förslag för att minska bullerstörningarna från tågen.

Deras idé är att Banverket bygger ett plank av glas på perrongen mellan spår ett och spår två. Spår 1 är ett stickspår som sällan används och är alltså inte särskilt störande för dem som bor i Östra Villastaden. Desto mer trafik går på spår 2 och 3. Förslaget förs fram i ett överklagande till miljödomstolen.