Stationshusköp stoppat

Kommunens köp av stationshuset vid Kungsbacka station har stoppats i sista stund. Affären var helt klar från kommunens sida - men säljaren - statliga Jernhusen - skrev aldrig under avtalet.
Skälet är att regeringen bestämt sig för att se till att kulturhistoriska värden tas tillvara i de gamla stationshusen även om staten säljer ut dem. Innan den utredningen är klar får Jernhusen inte sälja flera stationshus. Kungsbackas mark- och bostadschef Rolf Enskog säger till P4 Radio Halland att han räknar med att det resecentrum som just nu byggs intill stationshuset ändå kan slutföras som planerat. Resecentrumet byggs delvis på mark som ingår i köpet och som kommunen sedan skulle arrendera ut till Västtrafik.