Privat hemtjänst i Varberg

Som första kommun i Halland har Varberg nu fattat beslut om att släppa in privata företag i hemtjänsten. Från den första mars ska den nya modellen vara igång.

Socialdemokraterna har tidigare varit tidigare kritiska, men ställer sig nu bakom systemet eftersom man tycker sig ha fått inflytande över kraven som ska ställas på de privata företagen.

Enligt de borgerliga politikerna och förvaltningschefen ska ingen personal som idag är anställd av kommunen behöva sägas upp som följd av släppa in privata företag i hemtjänsten.