Ännu mindre torskfångster i havet

Fiskekvoten för hur mycket torsk som får fångas i Kattegatt minskas med 14 procent nästa år. Det står klart efter att EU-kvoterna för 2007 blivit klara.

EU-kommissionens förslag från i november gick ut på att minska kvoter och sådant som antal dagar till sjöss med  25 procent, jämfört med i år. Resultatet blev alltså 14 procent lägre kvoter.

Kvoterna för havskräfta i Kattegatt ska, enligt uppgift från svenska förhandlare, bli i stort sett oförändrade.