Fler regleringar behövs i Ätran

Översvämningarna i Ätran har fått Falkenbergs tidigare kommunstyrelseordförande Ingemar Johansson att författa en motion om hur framtida översvämningar ska kunna undvikas.

Centerpartisten Johansson vill ha en förundersökning av vilka ytterligare sjöar i Ätrans vattensystem som kan regleras, alltså dämmas upp. Han vill också att de befintliga dammarna i bland annat Ätrafors, Skogsforsen och Bällforsen ska förses med en särskild kanal där fisk fritt kan vandra upp. Frågan berör flera kommuner och Ingemar Johansson vill ha ett samarbete med alla dom.

I Falkenbergs kommun finns enligt motionen 254 sjöar som är större än ett hektar. Ytterligare sjöar finns längre uppströms längs ån.