Ytterligare ett fall av salmonella på Halmstadgård

Ytterligare en ko på den gård i Halmstad som spärrades av förra veckan har visat sig bära på salmonella.
Det säger länsveterinär Fredrik Holm till P4 Radio Halland samtidigt som han kan bekräfta att det verkligen var salmonella som den första kon hade. Nu ska en saneringsplan upprättas för gården, fler prover ska tas och gården förblir avspärrad till dess att den är sanerad. Något som enligt Holm troligen kommer att ta ett halvår om inte fler djur visar sig bära på smittan.