Rädda vittnen hotar rättsäkerheten

Allt fler är rädda för att vittna i rättegångar. På sikt innebär det ett hot mot rättssäkerheten om folk tvekar att ställa upp som vittnen.

Åklagare Sonja Seligman säger att tveksamheten bland vitnen har ökat väldigt, särskilt de senaste åren.

Hon tror att en anledning kan vara att man läser i massmedia om att vittnen utsatts för obehag.

- Rättsväsendet bygger ju på att man vittnar. Det är en samhällelig plikt, säger Sonja Seligman.