Studentbostäder i Hede

Bygg studentbostäder vid pendeltågsstationen i Hede. Det föreslår kristdemokraten Niklas Mattsson i Kungsbacka. Han menar att det vore ett sätt att lindra bostadsbristen i kommunen.
Mattsson tycker att ett kommunalt eller privat bostadsbolag borde få köpa mark nära pendeltågsstationen - som ligger strax norr om Kungsbackas tätort - och för övrigt i närheten av affärsbyn Freeport. Små lägenheter i Hede skulle göra det möjligt för många ungdomar - som i dag tvingas bo kvar hemma - att flytta hemifrån, tror Niklas Mattsson.