Rymdobservatorium får internationellt beröm

Onsala rymdobservatorium får högt betyg av internationella experter.
Det är Vetenskapsrådet vid Chalmers tekniska Högskola som har gett en internationell expertkommitté i uppdrag att utvärdera Sveriges forskningsanläggningarna, däribland Onsala rymdobservatorium som tillsammans med MAX-laboratoriet i Lund får högst betyg. Experterna föreslår dessutom att rymdobservatoriet borde utvecklas till ett centrum för astronomisk teknologi med ett breddat utbud av program. Senast den 1 november ska Vetenskapsrådet, efter samråd med anläggningarnas värduniversitet, lämna sina rekommendationer till regeringen.