Nu ska det bli tyst på tågen

SJ inför från och med sjunde januari helt tysta avdelningar på X2000, Kust till Kust-tågen, vissa Intercity-tåg och på Öresundstågen.

Redan tidigare råder förbud att använda mobiltelefon i vissa tågkupéer, och tanken är nu att inte heller vanlig konversation ska förekomma där.

Enligt SJ har flera kundundersökningar visat att det finns behov av helt tysta avdelningar på tågen.