Farliga vägbroar

Låt vägverket ta över skötseln av broarna längs de enskilda vägarna. Det uppmanar riksförbundet för enskilda vägar som menar att fastighetsägarna inte kan underhålla broarna på ett sådant sätt att de är säkra.
Av Hallands 170 broar är var fjärde i behov av upprustning menar förbundet, som stöder sig på en rapport från vägverket. Ordförande Sven Ivarsson säger till P4 Radio Halland att det inte är rimligt att små vägföreningar ska underhålla miljonkronorsbyggen som broar.