Mer massa på Värö

Södra cell kommer på sikt att begära tillstånd att få öka produktionen på Värö Bruk.
Tanken var att höja produktionen med 35.000 ton pappersmassa till 410.000 ton tom året. Men det har visat sig att den nya sodapannan, som varit i drift några månader,går bättre än förväntat. Därför har företaget tänkt om och kommer att begära tillstånd att få öka produktionen med totalt 75.000 ton blekt sulfatmassa per år.