Försenade tågpendlare får ekonomisk ersättning

De tågpendlare som har rött månadskort och pendlar över länsgränsen i norr, och som drabbades av översvämningarna i Mölndal tidigare den här månaden får ekonomisk ersättning av Hallandstrafiken.

Hallandstrafiken bedömer att förseningarna på grund av tågstoppet från och till Kungsbacka, var så stora att tågpendlarna bör ersättas för de dagar de tvingades åka buss till och från Kungsbacka.

De resenärer som vill ha ekonomisk ersättning måste bland annat styrka att de haft rött månadskort. Högsta ersättning är 1000 kronor.

Hittills har mer än 20 tågpendlare krävt ersättning och Hallandstrafiken kommer i sin tur att kräva ersättning från SJ.