Nygamla tåg bäst för pendlare

- Det bästa sättet att få pendeltåg hela vägen från Göteborg till Varberg är sannolikt att sätta in nya regiontåg av den typ som i dag går från Göteborg ner till Halmstad eller till Köpenhamn. Det säger Hallandstrafikens VD Lars-Börje Björfjäll till P 4 Radio Halland.
Hallandstrafiken har nu avslutat en utredning om den framtida tågtrafiken i norra Halland Av tre utredda alternativ utpekas alltså nya regiontåg som också ska stanna i Åsa, Frillesås och Väröbacka som mest praktiskt Det billigaste verkar bli att låta en del av de äldre motorvagnståg som i dag trafikerar Kungsbackapendeln gå vidare ner till Varberg. Men då måste man koppla isär tågen i Kungsbacka före vidare färd söderut, något som kan skapa förseningar - och dessutom kan det bli svårt att få tag på så många motorvagnståg som krävs för att utöka trafiken. Kommunerna i Hallandstrafiken ska nu ta ställning till den här utredningen.