Hylte kommun missar 100-årsjubileum

I år fyller pappersbruket i Hyltebruk 100 år o det firas med en mängd arrangemang under hela året som Stora Enso håller i. Även samhället Hyltebruk fyller hundra år men det är inget som man från kommunalt håll tänkt på att man kan fira.