Bra med anställning av invandrade akademiker

Chefen för arbetsförmedlingen i Kungsbacka, Jan Kanflo, välkomnar initiativet från Kungsbackabaserade Elanders och andra storföretag att slussa in fler välutbildade invandrare i sin verksamhet.
Jan Kanflo säger till P4 Radio Halland att han faktiskt diskuterat en sådan här verksamhet med Elanders huvudägare Carl Bennett. Just nu finns dock bara ett 20-tal invandrare med högskoleutbildning anmälda på arbetsförmedlingen i Kungsbacka. Sammanlagt finns där över 1000 personer finns inskrivna som arbetssökande.