Oklarheter runt Hallandsåstunneln

Banverkets ansökan om att få fortsätta borra tunneln genom Hallandsåsen innehåller så många oklarheter att det fordras en ny förhandling om miljömål - det anser miljödomstolen.
Enligt Sydsvenska Dagbladet kommer en förhandling troligen att hållas i november. Banverket vill ha tillstånd att tömma åsen på i genomsnitt 100 liter vatten per sekund - vilket är tre gånger så mycket som de tidigare fått tillstånd för. Omkring två tredjedelar av tunnlarna återstår att borra.