Förslag om högspänningsledningen i Skällinge

Varbergs kommun bör ta upp förhandlingar med Birka Nät om att gräva ner högspänningsledningen i Skällinge. Det föreslår centerpartisten Lennart Skärbäck som också föreslår en flyttning av transformatorstationen.
I samband med att Sydkraft planerar att gräva ner en högspänningsledning i samhället fram till stationen menar Skärbäck att även Birkas ledning bör grävas ner.