Hittills ett nystartsjobb i Halland

Nu från nyår sker en radikal omläggning av arbetsmarknadspolitiken. Så kallade åtgärder avskaffas och i stället kommer nystartsjobben, som ger arbetsgivarna sänkta kostnader när de anställer människor som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden under en längre tid. I Halland har hittills bara ett nystartsjobb beviljats.

Nystartsjobben införs i ett läge när de nya jobben redan ligger på en mycket hög nivå i Halland. Under hela 2006 anmäldes 13 769 nya jobb till arbetsförmedlingen. Det är 4 300 fler än året innan.

Niclas Gustafsson, handläggare på länsarbetsnämnden säger att det är klart att de hade sett ett större behov av nystartsjobb om det hade varit en sämre arbetsmarknad, men han räknar ändå med att få in fler ansökningar framöver.

- Det finns nog arbetsgivare som kommer att ha stor nytta av nystartsjobb, säger Niclas Gustafsson.

Det nya systemet innebär att arbetsgivarna slipper betala arbetsgivaravgift för nyanställda som varit sjuka, arbetslösa eller studerande. För ungdomar under 25 år gäller att de ska varit utan vanligt jobb i minst ett halvår, för äldre ett år. Skattereduktionen gäller under lika lång tid som den anställde varit utanför arbetsmarknaden.