Tekniska kontoret spårar stank

Tekniska kontoret håller just nu på att söka orsaken till att Slottsparksdammen i Halmstad under hela sommaren har luktat illa.
Under hela sommaren och ett helt år tillbaka i tiden har boende i närheten av dammen och förbipasserande klagat på lukten. Tekniska kontoret tömmer nu dammen för att hitta orsaken till lukten och Lasse Olsson miljöansvarig på tekniska kontoret hoppas att de kan vara klar med det arbetet inom några dagar.