Stort intresse för prästyrket i Göteborgs stift

Ovanligt många vill just nu bli präst i Göteborgs stift. Under 2006 har 30 nya prästkandidater antagits av stiftet, dubbelt så många som normalt. Utbildningen tar 5,5 år, så trots stora pensionsavgångar i framtiden räknar Maria Ottensten vid Göteborgs stift med att det inte ska uppstå några rekryteringsproblem.

Enligt den fackliga organisationen SACO väntar brist på präster och diakoner om fem år i landet, Men Maria Ottensten känner inte igen den bilden.

Att just Göteborgs stift har många prästkandidater tror Maria Ottensten beror på att utbildningen finns där. Det första året efter prästvigning placerar stiftet ut de nyaställda. Och det är tydligt att tjänster i storstaden är mest populära.

- Vi jobbar på att man ska komma ut i hela stiftet, säger Maria Ottensten.