Ja till mobiltelefonmast i Gåsevadholm

Drygt 20 grannar i Gåsevadholm strax öster om Kungsbacka verkar inte få sin vilja igenom när det gäller byggandet av en hög mobiltelefonmast. Länsstyrelsen har nu sagt ja till att bygga den 36 meter höga masten.
Grannarna hade överklagat kommunens beslut att bevilja bygglov för masten, eftersom dom tycker att masten ligger för nära befintliga bostäder och är rädda för strålningsrisken. Länsstyrelsen anser dock inte att de störningar som uppkommer om masten byggs kan ses som betydande och avslår grannarnas överklagande.