Mer pengar till nämnd får vänta

Barn och ungdomsnämnden i Halmstad vill ha mer pengar av kommunfullmäktige.
Anledningen är ett beräknat underskott på 22 miljoner kronor vid årets slut. Därför vill nämnden ha mer pengar av kommunfullmäktige. Men det blir inget ekonomiskt tillskott förrän nämnden redovisar vad man gjort för att komma till rätta med underskottet. De ledande politikerna i Halmstad har bestämt att en redovisning av åtgärderna ska göras i det kommande delårsbokslutet.