Smittade höns i handeln efter felaktigt test

Anledningen till att salmonellasmittade höns från en gård utanför Varberg kom ut i handeln är att proverna som togs på gården två veckor före slakt visade att djuren var friska.
Däremot visade provsvaren från den rutinkontroll som gjordes på slakteriet att värphönsen var smittade. Tanken med rutinontrollen av djur som slaktas i Sverige är att man i de sällsynta fall salmonella upptäcks ska kunna spåra smittan. Inger Wikström, veterinärinspektör på livsmedelsverket, säger till P4 Radio Halland att det är mycket ovanligt att provtagningar som görs på slakterier visar på salmonella.