Sabotage på Varbergs sjukhus

Polisen i Varberg utreder sabotage som förekommit på kvinnokliniken på sjukhuset i Varberg. Klinikledningen har dragit slutsatsen att någon medvetet har saboterat verksamheten och ärendet är nu anmält till både socialstyrelsen och polisen.

Det handlar om sönderklippta personalkläder, journaler och remisser som försvunnit och svar på prover som inte nått fram till patienter på kvinnokliniken. Nycklar har också försvunnit för att komma tillbaka några timmar senare. Klinikledningen har lagt ner mycket arbete för att försöka spåra den skyldige utan att lyckas.

Efter det att händelserna anmälts till polisen och socialstyrelsen har inga fler märkliga händelser inträffat på Kvinnokliniken på Varbergs sjukhus.