Längre väntan på strömmen

Eons arbetet med att reparera skadade elledningar i Halland kommer att försinkas något.

Anledningen är hälften av de norrländska reparatörer som de senaste dagarna hjälpt till i Halland omfördelats till Småland, där elavbrotten är betydligt fler. Detta innebär enligt Eons regionchef, Jan-Erik Bengtsson att reparationsarbetet försenas för omkring 100 abonnenter. I stället för i morgon får dessa vänta till lördag eftermiddag eller kväll innan elektriciteten återkommer.