Uppåt för Nordifa

Företaget Nordifa i Halmstad växer. Sen maj förra året har man anställt ett tjugotal personer och i år räknar man med att anställa ytterligare 15. VD Robert Bornefalk säger till P4 Radio Halland att förra året var ett rekordår för företaget. Försäljningen ökade med 21 procent.

En av anledningarna är att man satsat på nya produkter, bland annat formpressade produkter som kan användas till möbler.

Företaget har också investerat i nya maskiner och ska utöka sina lokaler.

Sen Robert Bornefalk tog över företaget 2004 har omsättningen ökat och idag har företaget 110 anställda. Målsättningen är att födubbla verksamheten fram till 2010.